DOMOV SENIORŮ
MISTRA KŘIŠŤANA PRACHATICE,
Bavorská 936, Prachatice

tel: 388 316 171
mobil: 606 325 984

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Lékařská péče

Lékařská péče je uživateli poskytována formou ambulantní nebo formou ústavní péče.

Ambulantní péče je zajišťována ošetřujícím lékařem. Ošetřujícím lékařem je praktický lékař a lékař poskytující uživateli specializovanou ambulantní zdravotní péči (např. diabetolog, psychiatr).

Ústavní péče je uživatelům zajištěna při hospitalizaci v nemocnici, a to zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře.

Ošetřující lékař

Při nástupu do domova seniorů se uživatel může zaregistrovat k praktickému lékaři, který v domově seniorů zajišťuje péči formou návštěvní služby nebo si ponechá svého ošetřujícího lékaře. Pokud uživatel požádá lékaře o převzetí do péče, vyplní registrující lékař registrační list. Současně si vyžádá od předchozího registrujícího lékaře informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče.

Pravidelné lékařské návštěvy, dle zdravotního stavu uživatelů, zajišťuje v domově seniorů ošetřující lékař uživatele.

Telefonní kontakt: ošetřovna 384 391 746, 606 325 984

Ostatní ošetřující lékaři (specialisté) dochází do domova seniorů s ohledem na zdravotní stav uživatele.

Dokumentaci o léčbě uživatele vede a archivuje ošetřující lékař.

Žádný ošetřující lékař není k domovu seniorů smluvně vázán, neboť z hlediska lékařské péče (na základě registrace) se jedná o smluvní vztah mezi lékařem a pacientem. Lékař je za svou péči přímo odpovědný svému pacientovi.

Informace o zdravotním stavu uživatele

O zdravotní anamnéze uživatele smí oprávněné osoby informovat pouze ošetřující lékař uživatele.

Oprávněnou osobou se rozumí uživatel domova seniorů, osoba blízká nebo osoba uživatelem určená. Za osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jednají jejich zákonní zástupci.

Informace poskytují ošetřující lékaři v době návštěv v domově seniorů, případně telefonicky na uvedených číslech.

Back to top